Kosztorys inwestorski

Jest to bardzo ważny dokument kosztowy, który ma na celu dokładnie wyliczenie kosztów związanych z robotami, jakie trzeba będzie wykonać w części obiektu albo na jego całości. To właśnie kosztorys inwestorski jest podstawą do porównania ofert firm, które startują w przetargach. Wybiera się taką, która spełnia wszystkie oczekiwania inwestora.

Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wymaga:

  • projektu przetargowego,
  • projektu wykonawczego,
  • specyfikacji technicznej
  • odbioru technicznego robót.

Pamiętaj! Zamówić kosztorys inwestorski możesz na dowolnym etapie jakim znajduje się proces budowy. Każdy etap jest dobry aby oszacować realne koszty budowy.