Do czego potrzebny nam kosztorys budowlany ?

Wykonawcy potrzebny jest do określenia kosztów poniesionych prac i wyliczenia opłacalności przyjmowania zlecenia. Dla inwestora jak i wykonawcy kosztorys budowlany jest warunkiem zawarcia umowy. Na podstawie tego dokumentu określa się harmonogram robót czy wyliczenia zużytych materiałów. Wszystkie informacje zawarte w kosztorysie budowlanym są podstawą do rozliczenia się z całej inwestycji po jej ukończeniu.

Kosztorysy budowlane dzielimy na cztery podstawowe rodzaje:

  •  kosztorys ofertowy,
  •  kosztorys zamienny,
  •  kosztorys powykonawczy.