Nasze kosztorysy wykonywane są profesjonalnie w bardzo atrakcyjnych cenach!

Ostateczne ceny zleceń negocjowane są z każdym Klientem indywidualnie.

 

Lp. Rodzaj wyceny Wartość brutto
1

Kosztorys na podstawie/obmiaru w formie elektronicznej ( plik *.kst. lub  *ath. )

1,50-2,50 zł za pozycję - minimum 80 zł za wycenę
2 Kosztorys na podstawie przedmiaru/obmiaru w innej formie ze wskazanymi podstawami wyceny 2,50-7,00 zł za pozycję - minimum 80 zł za wycenę
3 Kosztorys na podstawie przedmiaru/obmaru w innej formie bez wskazanych podstaw wyceny 3,50-7,50 zł za pozycję - minimum 120 zł za wycenę
4 Kosztorys inwestorski do przetargu od 5,00 za pozycję
5 Wykonanie przedmiaru robót w terenie lub budynku 5,00-35,00 zł za pozycję zależnie od lokalizacji i wielkości obiektu; nie mniej niż 250 zł za wycenę
6 Kosztorys na podstawie dokumentacji wycena indywidualna na zapytanie, minimum 300 zł za wycenę
7 Kosztorys podwykonawczy wraz z obmiarami na inwestycji wycena indywidualna na zapytanie, minimum 300 zł za wycenę
8 Aktualizacja kosztorysu wcześniej wykonanego, przeliczenie aktualnych stawek i cen materiałów wycena indywidualna na zapytanie, minimum 50 zł za wycenę
9 Werefikacja kosztorysu - sprawdzenie poprawności zastosowanych rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu, podstaw wyceny  od 4,50 za pozycję kosztorysową, min 180 zł za weryfikację

 

Czas opracowania kosztorysu zależy od stopnia jego komplikacji i ilości aktualnie realizowanych zamówień.